Shkolla e mesme profesionale "Salih Ceka"

School in Elbasan
Open today until 3:00 PM
Header image for the site

Updates

Sot u krye dezifektimi i ambienteve të shkollës sonë nga laboratori i çertifikuar.
Ky proces kryhet në mënyrë periodike , sepse për ne shëndeti i mësuesve dhe nxënësve është primar.
______________
#dezifektim #masatanticovid #shkollëesigurt

Drejtimet qe ofron shkolla:
- TIK💻
- Ekonomi Biznes📈
- Hoteleri Turizëm👨🏻‍🍳

- Tekstil Konfeksione✂️
- Instalues i Sistemeve Termohidraulike🚰

Learn more

Contact Us

Address

Get directions
Rruga Zogu i Pare
Elbasan 3001
Albania

Business Hours

Mon:8:00 AM – 3:00 PM
Tue:8:00 AM – 3:00 PM
Wed:8:00 AM – 3:00 PM
Thu:8:00 AM – 3:00 PM
Fri:8:00 AM – 3:00 PM
Sat:Closed
Sun:Closed
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.